ベトナムへ ようこそ!

Việt Nam chúng ta một đất nước đáng tự hào, Clip bên dưới là một phần giới thiệu cảnh quan cũng như con người Việt Nam cho toàn thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng, được thuyết minh bằng tiếng Nhật. Các bạn xem có tuyệt vời không nhé!.